Men - Preliminary round - Group A, 4th round
COMPLETE
time_date 14.08.2022. 17:30
location Belgrade
Click ball for more shot details
 • All players

 • SATTAROV
  SATTARO.
 • YUMANGULOV
  YUMANGU.
 • VISHNYAKOV
  VISHNYA.
 • DASHOV
  DASHOV
 • NASYRDINOV
  NASYRDI.
 • RUSTAMOV
  RUSTAMO.
 • SAYFIDDINOV
  SAYFIDD.
 • DILMURODOV
  DILMURO.
 • TURGUNOV
  TURGUNO.
 • 10 
  KRIVOXIJIN
  KRIVOXI.
 • 11 
  RAKHIMOV
  RAKHIMO.
 • 12 
  YUSUFJANOV
  YUSUFJA.
 • 13 
  SAYFULLAEV
  SAYFULL.
field
 • All players

 • MATOLINETS
  MATOLIN.
 • SATBERGEN
  SATBERG.
 • YEREMIN
  YEREMIN
 • YURYEV
  YURYEV
 • KALYBEK
  KALYBEK
 • KULMUKHAMED.
  KULMUKH.
 • PUSTOVALOV
  PUSTOVA.
 • NURTAZA
  NURTAZA
 • PANTELEYEV
  PANTELE.
 • 10 
  VILIN
  VILIN
 • 11 
  SULEIMENOV
  SULEIME.
 • 12 
  BELOUSSOV
  BELOUSS.
 • 13 
  BAIZHUMANOV
  BAIZHUM.
Results by: www.furkisport.hr