Women - Preliminary round - Group B, Day 3
COMPLETE
Click ball for more shot details
 • All players

 • KONOVALOVA
  KONOVAL.
 • GAVASHLELAS.
  GAVASHL.
 • FOMICHEVA
  FOMICHE.
 • GUPALYUK
  GUPALYU.
 • GABZALILOVA.
  GABZALI.
 • ABDULKHAEVA.
  ABDULKH.
 • BEREZINA
  BEREZIN.
 • DOLMATOVA
  DOLMATO.
 • GOLSHTEYN
  GOLSHTE.
 • 10 
  UMURZAKOVA
  UMURZAK.
 • 11 
  AXMADXANOVA.
  AXMADXA.
 • 12 
  LOGUTOVA
  LOGUTOV.
 • 13 
  AZIZOVA
  AZIZOVA.
field
 • All players

 • KANJA
  KANJA
 • SUZUKI
  SUZUKI
 • KOBAYASHI
  KOBAYAS.
 • ISHII
  ISHII
 • YAMADA
  YAMADA
 • NUKUI
  NUKUI
 • KATADA
  KATADA
 • NISHIZAWA
  NISHIZA.
 • YAMAMOTO
  YAMAMOT.
 • 10 
  FUKUDA
  FUKUDA
 • 11 
  SHIRONOSHIT.
  SHIRONO.
 • 12 
  KOBAYASHI
  KOBAYAS.
 • 13 
  YAMAMOTO
  YAMAMOT.
Results by: www.furkisport.hr